Nieuws

CAFES CONSEILS UCM

Op 26 april houdt Yaël Spiegl een conferentie over het recht op BTW aftrek in het kader van de “Cafés Conseils”, georganiseerd door het UCM voor haar leden. Het seminarie zal alle aspecten over het recht op aftrek aankaarten in het licht van de recentste rechtspraak op dat gebied: limieten van toepassing op sommige belastingplichtigen, transacties voor dewelke het recht op aftrek altijd is beperkt of uitgesloten, en formaliteiten verbonden aan de aftrek.

Lees meer

HERVORMING VAN HET VENNOOTSCHAPSRECHT

De regering heeft zich de laatste maanden ingespannen voor een grondige hervorming van  het vennootschapsrecht. Hoewel het ontwerp van wetsontwerp zijn gewone weg aflegt om eerstdaags door de wetgever te worden aangenomen, zal het bestaand ontwerp van wetsontwerp op 26 april 2018 het onderwerp zijn van het seminarie georganiseerd door Vanham&Vanham onder het voorzitterschap van Professor Xavier Dieux. Paul-Alain Foriers, Marc Fyon, Eric Pottier, Romain Aydogdu et Didier Willermain zullen tijdens dit seminarie het woord nemen. Patrick De Wolf zal het genoegen hebben om het regime van de nieuwe

Lees meer

BRITSE BEGUNSTIGDEN VAN EUROPESE MIDDELEN

Britse begunstigden van Europese middelen: Wat zijn de volgende stappen? Anaïs Guillerme publiceert een reeks korte artikelen met betrekking tot de gevolgen van Brexit voor begunstigden van Europese middelen, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Het eerste artikel analyseert het ontwerp-terugtrekkingsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU en de regels die zullen gelden voor de begunstigden van Europese middelen tijdens de overgangsperiode (2019-2020). 

Lees meer

Alle nieuws

Editoriaal

DALDEWOLF verwelkomt twee nieuwe vennoten, Yaël Spiegl et Romain Battajon

Romain Battajon, advocaat aan de balie van Kinshasa, voormalig lid van de balie van Parijs, is als vennoot toegetreden bij het kantoor. Hij heeft er een belangrijke praktijk ontwikkeld in het zakenrecht en fiscaliteit, hij heeft sedert 20 jaar een stevige expertise ontplooid op de Congolese markt voor investeerders en ondernemingen gevestigd te D.R. Congo.

 

Lees meer


Evenementen kalender