Publicaties

GEREGLEMENTEERDE BEROEPEN

Datum : 02/08/2018

GEREGLEMENTEERDE BEROEPEN - RECHT VAN DE EUROPESE UNIE. Eerste opmerking. Thierry Bontinck, Marie Forgeois. De richtlijn 2018/958 / EU betreffende de evenredigheidscontrole werd op 9 juli 2018 in het PBEU gepubliceerd.

Details


FRANSTALIGE GGI TOP

Datum : 09/07/2018

Georges-Albert Dal nam deel aan de Franstalige GGI-top (Geneva Group International) die van 6 tot 8 juli 2018 in Brussel werd gehouden, en DALDEWOLF was een van de leden die als gastheer voor het evenement optrad. Hij gaf een presentatie over het thema: "Ontwikkeling van arbitrage in de Franstalige wereld".

Details


CONTRATTO DI AGENZIA

Datum : 06/07/2018

La disciplina del contratto di agenzia in Belgio coincide in gran parte con le disposizioni del Codice Civile italiano, Nonostante entrambi gli ordinamenti abbiano recepito integralmente la direttiva CEE 86/653,  sono presenti alcune rilevanti differenze tra i due impianti giuridici.

Details


CONGRES VAN DE UIA

Datum : 06/07/2018

Op 30 juni woonde stafhouder Georges-Albert Dal in New York de Raad van de “Union international des avocats” (UIA) bij. Hij heeft er een tekst voorgesteld waarin de belangrijkste beginselen van de advocatuur worden uiteengezet. Deze tekst werd aangenomen met het oog op de voordracht ervan tijdens de Algemene Vergadering van het volgende UIA-jaarcongres, die van 30 oktober tot en met 3 november a.s. in Porto zal worden gehouden.

Details


MASTERCLASS IPP

Datum : 06/07/2018

Olivier Bertin en Yaël Spiegl zullen het woord nemen op de conferentie « Masterclass IPP », georganiseerd in Louvain-la-Neuve op 13 september 2018.

Details


THE OFFICI@L

Datum : 03/07/2018

Het nieuw nummer van « The Official », ons juridisch tijdschrift bestemd voor ambtenaren en andere functionarissen van de Europese Unie, is gepubliceerd!

Details


BRITSE BEGUNSTIGDEN VAN EUROPESE MIDDELEN

Datum : 25/06/2018

Anaïs Guillerme publiceert een reeks korte artikelen met betrekking tot de gevolgen van Brexit voor begunstigden van Europese middelen, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Het derde artikel voorziet het scenario in geval er geen akkoord kan worden bereikt inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 31 maart 2019.

Details


STAATEUNCONTROLE

Datum : 25/06/2018

Op de Breakfast van 19 juni gaf Carole Maczkovics, partner in Europees recht, mededinging en regulatie, een presentatie over staatsteuncontrole. De presentatie gaf een antwoord op de vraag of de staatsteuncontrole kan worden gebruikt als doeltreffend instrument bij het bevorderen van de concurrentie. Tijdens de presentatie werd stilgestaan bij het begrip staatsteun en de legitimiteit ervan, alsook bij de nationale en Europeesrechtelijke rechtshandhaving van staatsteun, en dan in het bijzonder in de recente zaak Bruxelles-Propreté voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel. De Breakfast na

Details


NIEUWE REGELGEVING INZAKE MEDIATION

Datum : 14/06/2018

Op 19 juni, in het kader van een evenement mede georganiseerd door DALDEWOLF en CEPANI 40, geeft Patrick Van Leynseele een presentatie van de nieuwe regelgeving inzake mediation die het parlement op 7 juni heeft goedgekeurd. Onder andere wijzigingen wordt de bevoegdheid van de rechters om partijen te bevelen een mediation traject te volgen om hun geschil bij te leggen, behoorlijk uitgebreid.

Details


EUROPESE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Datum : 07/06/2018

Chloé Ponsart heeft samen met Romain Robert een belangrijk artikel over de Europese verordening gegevensbescherming gepubliceerd, dat op de dag na de inwerkingtreding van deze tekst is verschenen in de Journal des Tribunaux van 26 mei 2018 (blz. 421).

Details