Publicaties

CAFES CONSEILS UCM

Datum : 23/04/2018

Op 26 april houdt Yaël Spiegl een conferentie over het recht op BTW aftrek in het kader van de “Cafés Conseils”, georganiseerd door het UCM voor haar leden. Het seminarie zal alle aspecten over het recht op aftrek aankaarten in het licht van de recentste rechtspraak op dat gebied: limieten van toepassing op sommige belastingplichtigen, transacties voor dewelke het recht op aftrek altijd is beperkt of uitgesloten, en formaliteiten verbonden aan de aftrek.

Details


BRITSE BEGUNSTIGDEN VAN EUROPESE MIDDELEN

Datum : 17/04/2018

Britse begunstigden van Europese middelen: Wat zijn de volgende stappen? Anaïs Guillerme publiceert een reeks korte artikelen met betrekking tot de gevolgen van Brexit voor begunstigden van Europese middelen, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Het eerste artikel analyseert het ontwerp-terugtrekkingsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU en de regels die zullen gelden voor de begunstigden van Europese middelen tijdens de overgangsperiode (2019-2020). 

Details


HERVORMING VAN HET VENNOOTSCHAPSRECHT

Datum : 17/04/2018

De regering heeft zich de laatste maanden ingespannen voor een grondige hervorming van  het vennootschapsrecht. Hoewel het ontwerp van wetsontwerp zijn gewone weg aflegt om eerstdaags door de wetgever te worden aangenomen, zal het bestaand ontwerp van wetsontwerp op 26 april 2018 het onderwerp zijn van het seminarie georganiseerd door Vanham&Vanham onder het voorzitterschap van Professor Xavier Dieux. Paul-Alain Foriers, Marc Fyon, Eric Pottier, Romain Aydogdu et Didier Willermain zullen tijdens dit seminarie het woord nemen. Patrick De Wolf zal het genoegen hebben om het regime van de nieuwe

Details


THE OFFICI@L

Datum : 16/04/2018

Het nieuw nummer van « The Official ​​​​​​​», ons juridisch tijdschrift bestemd voor ambtenaren en andere functionarissen van de Europese Unie, is gepubliceerd!

Details


COLLEGE OVER MERKENRECHT EN BEDRIJFSGEHEIMEN

Datum : 13/04/2018

Op 18 april geeft Valentin de le Court een college over merkenrecht en de bescherming van bedrijfsgeheimen in de Solvay Brussels School of Economics and Management. Dit college maakt deel uit van de ‘IP Management and Technology Transfer’ cursus voor Polytech en Solvay Economics and Management Engineers studenten. Een uitstekende gelegenheid voor de volgende generatie bedrijfsleiders om zich bewust te worden van het belang van intellectuele rechten en de bescherming van bedrijfsgeheimen.

Details


BECI SEMINARIE

Datum : 05/04/2018

Sari Depreeuw en Valentin de le Court geven op 28 mei 2018 bij BECI een seminarie over het gebruik van intellectuele rechten en de bescherming van bedrijfsgeheimen in bedrijven.

Details


BELASTING OP EFFECTENREKENINGEN

Datum : 29/03/2018

Meermaals aangekondigd en uitgesteld, treedt de belasting op effectenrekeningen eindelijk in werking op 10 maart 2018. Hoewel het toepasbaar percentage nog  bescheiden is (0,15%), heeft deze belasting op het vermogen als belangrijk gevolg dat het principe van een belasting op rijkdom wordt geïntroduceerd in het Belgisch fiscaal recht. Geenszins vrij van alle kritiek op vlak van grondwettelijke rechtsbeginselen, is deze belasting van toepassing inwoners, evenals op niet-inwoners. Deze laatste categorie kunnen echter de toepassing ervan ontwijken indien hun land van verblijf een dubbelbelastingv

Details


THE OFFICI@L

Datum : 15/03/2018

Het nieuw nummer van « The Official », ons juridisch tijdschrift bestemd voor ambtenaren en andere functionarissen van de Europese Unie, is gepubliceerd!

Details


NIEUWIGHEDEN BTW INZAKE VASTGOED

Datum : 14/03/2018

Op 27 maart as. heeft Yaël Spiegl de BTW gerelateerde nieuwigheden voorgesteld inzake vastgoed tijdens de Breakfast at Stefany’s. Zij heeft enkele frequente problematieken aangekaart (de toepassing van verlaagde tarieven, vrijstellingen, BTW verplichtingen, prefinanciering en inningsuitstel, recht op aftrek, etc.) en de recente beslissingen in rechtspraak en rechtsleer doorgenomen.

Details


DOCTORAAT

Datum : 13/03/2018

Kevin Munungu behaalde zijn doctoraat aan de Université libre de Bruxelles. Hierin verdiept hij zich in De hervormingen in het management van de Belgische rechtscolleges en de rol van de rechters in het Belgisch grondwettelijk recht. Hij schreef zijn doctoraat onder leiding van Julie Allard en Marc Uyttendaele. De jury werd voorgezeten door Benoît Frydman en was samengesteld uit Elaine Mak, Christine Matray en Frédéric Schoenaers.

Details