FISCAAL RECHT

Op 1 maart 2018 zal Oliver Bertin speechen over “de interpretatie van het fiscaal recht inzake rechtsmisbruik” in het kader van de seminars “Dialogues de la fiscalité” georganiseerd door de faculteit rechtsgeleerdheid van de UCL.